Besöksadress

Plåtpartnergruppen Service Sverige AB

Skjutbanevägen 12

703 69 ÖREBRO

Faktureringsadress:

Se information här!

Stefan Öberg

VD/CEO

+46 (0)19 761 80 05

stefan.oberg@platpartnergruppen.se

Thomas Dahlström

Ekonomiansvarig

+46 (19) 761 80 03

thomas.dahlstrom@platpartnergruppen.se

Titti Lyckholm

Ekonomiassistent/ Administratör

+46 (0)19 761 80 06

titti.lyckholm@platpartnergruppen.se

Katarina Stål Lidén

Löne- och personaladministration

Cecilia Lundin

Redovisningsekonom

019-761 80 04

Cecilia.lundin@platpartnergruppen.se

Linnéa Lodin Ramberg

Ekonom

Linnea.lodin@platpartnergruppen.seHitta till oss

Plåtpartnergruppen Service Sverige AB
Skjutbanevägen 12
703 69 ÖREBRO