Besöksadress

Plåtpartnergruppen Service Sverige AB

Skjutbanevägen 12

703 69 ÖREBRO

Faktureringsadress:

Plåtpartnergruppen Service Sverige AB

levfakt@platpartnergruppen.se

Stefan Öberg

VD/CEO

+46 (0)19 761 80 05

stefan.oberg@platpartnergruppen.se

Thomas Dahlström

Ekonomiansvarig

+46 (19) 761 80 03

thomas.dahlstrom@platpartnergruppen.se

Anneli Persson

Ekonomiassistent/ Administratör

+46 (0)19 761 80 06

anneli.persson@platpartnergruppen.se

Katarina Stål

Löne- och personaladministrationHitta till oss

Plåtpartnergruppen Service Sverige AB
Skjutbanevägen 12
703 69 ÖREBRO